เที่ยวฝรั่งเศสwww.easyfrance-travel.com

 

การติดต่อ นัดหมายเพื่อยื่นวีซ่า

ขณะนี้ ทาง สถานทูตฝรั่งเศส ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนTLScontactดูแล และ จัดการประสานงาน เกี่ยวกับ รายละเอียดเอกสาร แบบฟอร์ม วีซ่าทุกชนิด.การนัดหมาย และ ติดตามผลวีซ่า ของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเพื่อเข้าประเทศฝรั่งเศสดังนั้นเพื่อความกระจ่างมากยิ่งขึ้น คุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและขั้นตอนการขอวีซ่า เวปไซต์ได้ที่https://www.tlscontact.com/th2fr/login.phpl=thข้อควรรู้ คุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้ล่วงหน้า 90วันก่อนการเดินทาง เมื่อ คุณเข้าไปในเวปไซต์ของTLScontactคุณจะพบรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต่อคุณทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะ เป็น ช่องทางการติดต่อ ,การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า,การนัดยื่นวีซ่า,การรับวีซ่าหรือคำถาม สำคัญต่างๆ ซึ่งมีรวมไว้ในเวปไซต์ ของTLScontactไว้หมดแล้ว ซึ่งนับว่าสะดวก และ ง่ายต่อการเข้าใจ มากกว่า การเดินทางมาก กว่าในสมัยก่อน แน่นอน คะ

รายการเอกสารที่จำเป็นเพื่อยื่นขอวีซ่า

ชนิดของวีซ่าพำนักระยะสั้นวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว

1. ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ดาวน์โหลดได้จากhttps://www.tlscontact.com/th2fr/login.php

2. รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 3.5 ซม. * 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว2รุป

3. หนังสือเดินทาง

(ฉบับจริง + ถ่ายสำเนา 5 หน้าแรก หรือ 5 หน้าสุดท้าย+ หน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทางรวมทุกหน้าที่มีวีซ่าประทับ หรือ ตราประทับใดๆ )

4. หนังสือเดินทางฉบับเก่า(กรณีที่มี)ฉบับจริง + ถ่ายสำเนา

5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป-กลับ(สำเนา)

6. ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรป หรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)-ประภันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า30,000ยูโร(หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)-ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น

7.สำเนาการจองโรงแรมสำหรับตลอดการพักในเขตเชงเก้น

(จองผ่านอินเตอร์เนทโดยไม่ได้ใช้บัตรเครดิตรับรองไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานได้)

8. รายการเดินบัญชีระยะเวลา3 เดือน ล่าสุด(ฉบับจริง + สำเนา+ฉบับแปลเป็น ภาษาอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส)

9.ใบอนุญาติประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือ ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพหรือ ใบรับรองการทำงานอื่น (ต้องระบุรายชื่อผู้สมัครวีซ่า)(ต้นฉบับ+ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส)

ที่มาข้อมูล เวปไซต์https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php

ขอแนะนำให้เข้าไปในเวปไซต์ของ TLScontactเพื่อสมัครลงทะเบียนและ ดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าพร้อมอ่านข้อมูลทั้งหมดซึ่งได้กล่าวไว้โดยละเอียดหมดแล้ว

 

ไม่ควรแลกธนบัตร 500 ยูโร 

ไม่ควรแลก ธนบัตร 500 ยูโร  เพราะคุณจะเกิดปัญหา คือ  1 มีเงินจ่าย แต่ ไม่มีใครอยากจะรับ เพราะ ทอนยาก แลกเป็น แบงก์ ย่อย คะ ดีที่สุด (แบงก์ 100 - 200 ยูโรใช้ได้คะ)  และ  2   ขณะนี้ ธนบัตร 500 ยูโร ปลอม ระบาด คะ  

สำหรับ ชีวิตประจำวัน และ การซื้อของฝากตามธรรมเนียมก่อนการเดินทางลองสอบถามธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่ว่า บัตรของคุณถ้านำไปกดเงินต่างประเทศหรือซื้อของต่างประเทศได้หรือไม่ ค่าธรรมเนียมกดเงินสดบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดประมาณ 100 -150บาท ในการ กดเงินสด1ครั้ง (ขอแนะนำให้ถามเจ้าหน้าที่ธนาคารที่คุณใช้บริการอยู่)ในประเทศฝรั่งเศส ร้านค้าส่วนใหญ่ หากคุณซื้อของ เกิน 15ยูโรขึ้นไปคุณสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้คะ (ซุปเปอร์มาร์เก็ต , ร้านค้าทั่วไป ยกเว้น ตลาดนัดคะ จ่ายด้วยเงินสดดีกว่า ถึงแม้เค้าจะมีเครื่องให้รูดก็ตามคะ )


 

 

 

 

 

 

เที่ยวฝรั่งเศสwww.easyfrance-travel.com

Customer Gallery

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
team10
team11
team12
team12
team12
team12

Contact Us

Message
Send
บวกตัวเลขที่คุณมองเห็นนะคะ 25 + 30 =